Často kladené dotazy

Ano, petici mohou podpořit i nezletilí (pokud jsou sto cíle petice pochopit), zákon to připouští.
Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním výslovně stanoví, že ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno, ani nesmí být jeho výkon nikomu na újmu. To mj. znamená, že petici může podepsat i občan mladší 18 let, který je schopen dostatečně chápat objem a míru informací v petici.
Ano, petici může podepsat i cizinec.
Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.
Předpokládáme, že petice bude aktuální přibližně do podzimu letošního roku.
Požadavky petice jsou z poloviny zaměřeny na proces schvalování reformy Společné zemědělské politiky v Evropském parlamentu, z poloviny na tvorbu národních pravidel. Je velmi pravděpodobné, že kvůli volbám do Evropského parlamentu bude proces schvalování pokračovat až ve druhé polovině letošního roku. Na národní úrovni také pokračují průběžné jednání, zatím nejsme schopni odhadnout, kdy budou oba procesy ukončeny. Čím dřív však petici podepíšete, tím silnější bude náš mandát při jednáních na obou úrovních.
Pokud jste petici již podepsali a souhlasili jste se zobrazením svého podpisu, můžete si své jméno jednoduše vyhledat na stránce se seznamem signatářů. Pokud jste nesouhlasili se zveřejněním svého jména, v seznamu jste proto své jméno nenašli, a vyplníte podpisový formulář znovu se stejnými daty, zobrazí se upozornění, že petici jste již podepsali. Nemělo by se tedy stát, že Váš podpis bude pod petici přidán vícekrát. Údaje, které jsou při kontrole rozhodující, jsou jméno, příjmení a emailová adresa.
Petici může podepsat i osoba bez vlastní emailové adresy – musí však zadat platnou emailovou adresu jiné osoby pro zaslání potvrzovací zprávy.
Na jednu emailovou adresu je možné podepsat i více osob. Rozhodující je rozdílné jméno a příjmení.

Petici pro budoucnost naší krajiny zaštiťuje

Česká společnost ornitologická

logo ČSO

Kontaktovat autora petice

Zajímáte se o ptáky a jejich ochranu? Sledujte činnost ČSO, případně se také zapojte!
Více na www.birdlife.cz a www.facebook.com/birdlife.cz.